Moduler og funksjonalitet

Hvordan øke effektiviteten og få bedre resultater?

Predator tilbyr større funksjonsrikdom enn noe annet system i markedet. Systemet har fleksibilitet og funksjonalitet som tilfredsstiller inkassobyråer i alle størrelser.

Predator kan utvides med funksjonalitet tilpasset dine behov. Vi tilbyr ett stort utvalg moduler med svært gode løsninger innen integrasjon og andre oppgaver som effektiviserer din hverdag.

Våre moduler

Arkiv

Predator modul Arkiv gir mulighet for å definere ulike maler for brev og SMS.
Full beskrivelse

ARM

Account Receivable Management. Fakturaservice, reskontroservice og full outsorcing av reskontro.
Full beskrivelse

ARM Factoring

ARM Factoring utvider verdikjeden med nye tjenester og gir deg mulighet for å finansiere dine oppdragsgiveres kundefordringer
Full beskrivelse

ARM Fakturakjøp

ARM Fakturakjøp utvider verdikjeden med nye tjenester og gir deg mulighet for å kjøpe dine oppdragsgiveres kundefordringer.
Full beskrivelse

Automatch Norsk Lysningsblad

Automatch matcher automatisk kunngjøringer fra lysningsbladet mot dine debitorer.
Full beskrivelse

AutoPrint

Sette bort print, konvoluttering og postinnlevering av brev produsert i Predator.
Full beskrivelse

Bankintegrasjon - Evry

Modulen forenkler informasjon og filkommunikasjon mellom byrå og bank som benytter Evry som systemleverandør.
Full beskrivelse

CallCenter

En avansert CallCenter ringerobot effektiviserer bruk av telefon i innfordringsprosessene.
Full beskrivelse

DigiPrint

Helautomatisk brevproduksjon som støtter de fleste e-kanaler og sørger for at brevet blir sendt ut i riktig kanal, enten digitalt eller pr. post.
Full beskrivelse

DigiText

DigiText gir deg mulighet til å sende redigerbare SMS via Predator. En effektiv og svært fleksibel løsning, som logger alle sendinger med både tid, telefonnr og innhold i meldingen.
Full beskrivelse

DocumentPrinter

Gir deg mulighet for automatisk brevproduksjon, omkjøringer og brevutskrift med vedlegg i Predator.
Full beskrivelse

e-post arkivering

Du kan med enkle grep lagre e-poster diretke fra Microsoft Outlook og inn i Predator.
Full beskrivelse

eFaktura EHF

Elektronisk faktura til stat og kommune, ingen utskrifts og portokostnader.
Full beskrivelse

Eksport av bet. til i OCR-forma

Eksporter betaling til fordringshaver i OCR format.
Full beskrivelse

Eksport av betalinger

Automatisk innlesning av betalinger i klientens rekonskontrosystem.
Full beskrivelse

ELSA

Elektronisk oversendelse av forliksklager, utlegg uimotsagte krav osv.
Full beskrivelse

EVRY Vask - infotorg

Korrekte personalia på dine skyldnere fra Folkeregisteret, Posten og Gule Sider (1880).
Full beskrivelse

Evry Vask DSP/1880

EVRYVask - DSF/1880 vasker din skyldner informasjon opp mot DSF og 1880.
Full beskrivelse

Excellink

Få mulighet til å lese inn nye oppdrag ved bruk av MS Excel.
Full beskrivelse

GjeldsInfo

GjeldsInfo gir deg automatisk prosessering av gjeldsforespørsel fra skyldnere via NIF.
Full beskrivelse

Import av Dir.bet.

Unngå manuell registrering av direkte betalinger fra debitor til kreditor.
Full beskrivelse

InfoCenter ARM

Kreditor får tilgang til egne fakturaer via internett.
Full beskrivelse

InfoCenter Debitor

Gir skyldner tilgang til egne saker via internett og sikrer effektiv kommunikasjon.
Full beskrivelse

InfoCenter Kreditor

Gir oppdragsgiver tilgang til informasjon om egne saker og inkassoportefølje via internett.
Full beskrivelse

InfoLink

InfoLink oppdaterer automatisk ditt debitorregister med korrekt debitorinformasjon.
Full beskrivelse

Integrasjon bokføring

Integrasjon bokføring lager en porteringsliste som eksporteres fra Predator til fil
Full beskrivelse

Integrasjon Visma Business Inkasso

Leser inn saker og endringer (dir.bet.) på saker fra Visma Business i Predator.
Full beskrivelse

International

Håndterer utenlandssaker og fremmed valuta - mulit valuta og språk.
Full beskrivelse

Kampanje

Inkassobyrået kan gi skyldner rabatt på saker innbetalt i en kampanjeperiode.
Full beskrivelse

Kundeintegrasjon RubiconPro

Kundeintegrasjon som kan eksportere og importere filer mellom Rubicon og Predator
Full beskrivelse

Kundeintegrasjon Agresso

Automatisk oppdatering av eget regnskap.
Full beskrivelse

Kundeintegrasjon DI Systemer

Eksportere og importere filer mellom Rubicon og Predator
Full beskrivelse

Kundeintegrasjon Elwin

Gjør det mulig å utveksle data mellom Predator og kundesystemet ElWin
Full beskrivelse

Kundeintegrasjon Infosynergi/Customer

Gjør det enkelt å oversende saker elektronisk til Predator
Full beskrivelse

Kundeintegrasjon Prime

Gjør det enkelt for kreditorer å oversende saker elektronisk til Predator
Full beskrivelse

Ligningsvask

Gir deg økonomisk informasjon om dine debitorer.
Full beskrivelse

Matrikkelvask

Vasker inn informasjon om hjemmelshavere til eiendommer.
Full beskrivelse

Noark webservice

Noark integrasjon gjør det mulig å arkivere alle dokumenter i Noark arkivsystem.
Full beskrivelse

Overvåking

Mulighet til å forhandle høyere provisjonsavtale og kjøre egen avregning for overvåk saker.
Full beskrivelse

ParkLink

ParkLink gir dere mulighet for å opprette og innfordre parkeringskrav i Predator.
Full beskrivelse

Portefølje Manager

Mulig å gjøre samme type tiltak på et utvalg av saker.
Full beskrivelse

Posten Ea

Unngå returpost og effektiviser saksgangen deres med riktige adresse til debitor.
Full beskrivelse

PPSClient integrasjon versjon LD.VG

Med PPSClient integrasjon versjon Lindorff kan du lese inn og eksporterer filer i Lindorff formatet
Full beskrivelse

Remittering

Predator Remittering generer utbetalingsfiler som enkelt legges til i nettbanken.
Full beskrivelse

ReportCenter

Rapportgenerator som enkelt gjør det mulig å skape lister.
Full beskrivelse

ReportLink

Predator modul ReportLink effektiviserer distribusjon av faste kunderapporter fra Predator
Full beskrivelse

ScanLink

Mulighet for å skanne elektronisk leste dokumenter inn på sak i Predators dokumentarkiv.
Full beskrivelse

ScanManager

ScanManager hjelper deg å effektivisere behandlingen av innkommende dokumenter og brev.
Full beskrivelse

SI Faktura

Motta alle detaljene i fakturaen fra Innkrevingssentral ( SI) på xlm fil.
Full beskrivelse

SMSLink

SMSLink gir deg mulighet til å sende SMS via Predator.
Full beskrivelse

Visma Business Bokføring Integrasjon

Flbasert grensesnitt for overføring av driftsregnskapstransaksjoner til Visma Business.
Full beskrivelse