Andre løsninger

Produktportefølje

Produktporteføljen vår består av ulike produkter tilpasset forskjellige behov. Felles for dem alle er at de bygger på en åpen standard som gjør det enkelt å drifte og tilpasse våre inkassoprogram mot annen programvare i virksomheten. Med løsninger som er tilpasset ditt behov kan vi gi deg optimale forutsetninger for å effektivisere og kostnadsoptimere dine prosesser for innfordring.

Våre løsninger er spesialtilpasset inkassomarkedet og dekker hele tjenestespekteret til de ulike segmentene.

Vi tilbyr tre forskjellige hovedprodukter i tillegg til Predator:

Programvare for inkassobyråer og faktura- og reskontroservice i Norden og Europa

Lær mer om Predator CMS

Programvare for innfordring i kommune og stat i Norge

Lær mer om Procasso

Programvare for egeninkasso i Norden og Europa

Lær mer om InkassoNET

 

Programvare for norske inkassobyråer og faktura- og reskontroservice i Norge

Lær mer om Predator