Support

Support

Vi har kontinuerlig fokus på optimalisering av arbeidsprosesser for å øke kvaliteten på kundeservice og produktutvikling. Support avdelingen behandler feilmeldinger, driftsproblemer og brukerspørsmål.

Kundene kan selv velge SLA-avtale (Service Level Agrements) de vil ha.


Online support

Vi tilbyr online support på vår HelpDesk. Når en sak registreres, vil kunden automatisk motta en bekreftelse og et saksnummer som gir kunden mulighet til å følge sine saker fra kundesenteret sin webside. Kunden kan også benytte en FAQ (Frequently Asked Questions) som er en kunnskaps/erfaringsdatabase som inneholder nyttige tips og svar på vanlige problemer.

Den beste oppfølging med den beste statistikk og kontroll får kunden ved å benytte SPN HelpDesk. Der vil sakene være synlige for samtlige kundebehandlere, og derfor føre til høyre løsningsgrad. Vi anbefaler alle å benytte seg av dette.


Teknisk support

Vi tilbyr teknisk support der du trenger det.

  • Rådgiving på valg av plattform
  • Bistand til feilsøking på Predator med støtteprogrammer og moduler i produksjonsmiljø
  • Bistand til installasjon og oppgraderinger til Predator med moduler
  • IT teknisk ressurs for kunde

SPN remote

Vi tilbyr support til kundene våre over nettet. Ved å koble deg opp via ”SPN Remote”, kan vi fjernstyre din datamaskin.

SPN Remote - klikk her for å koble til SPN Remote