Tjenester

Forretningskritisk programvare

SPN tilbyr forretningskritisk programvare som gir kostnadseffektiv og løsningsoptimal maskinell håndtering av kredittadministrasjon for store volumer.

Vårt mål er at våre kunder skal få mest mulig verdi ut av sine investeringer. Vi skaper resultater ved å levere solide løsninger som er forankret i virksomhetens strategi og behov. Vår styrke ligger i sterk gjennomføringskraft kombinert med teknologisk kompetanse, bransjeerfaring og god kapasitet.

Konsulent avdelingen

Konsulent avdelingen til SPN tilbyr et bredt spekter av tjenester som programvareinstallasjon,applikasjonsdrift, opplæring, kurs/seminarer, strategi, prosessoptimaliseringer, skreddersøm/spesialutvikling og prosjektledelse.

Vi ivaretar dine innvesteringer - applikasjonsforvaltning

Applikasjonsforvaltning er kjerneprosessen innenfor livssyklusen til Predator. Vi utfører arbeid som sikrer at IT-løsningene hos den enkelte kunde til enhver tid dekker brukernes og organisasjonens behov. Applikasjonsforvaltningen skal ivareta behovene for raske og kontinuerlige endringer uten å ofre den stabilitet og forutsigbarhet som kreves for å levere trygg drift av de samme systemene.

Vårt mål er å raskt levere resultater for våre kunder, basert på vårt velprøvde metodeverk og solide erfaringer, hvor involvering og kompetanseoverføring til kunden står sentralt.